Het belang van chakra’s in deze tijd

Chakra’s zijn als energiecentra niet direct zichtbaar, hebben geen duidelijke boodschap en leveren geen instant geluk. Maar wat dan wel? Waarom zou je je bezighouden met chakra’s? Wat levert het op om je te verdiepen in energiecentra?

De aarde verandert, het leven op aarde verandert. De snelheid waarmee we ons ontwikkelen, nieuwe informatie toegediend krijgen en moeten schakelen in een steeds veranderende samenleving is enorm. De informatietoevoer is schrikbarend hoog; we krijgen continu prikkels van tv, radio, internet en telefoon. Dat vraagt nogal wat van ons – we moeten alle informatie analyseren, verwerken en opslaan voor het geval het nog eens nodig mocht zijn. Werk, een gevuld sociaal leven en gezinsverplichtingen zorgen voor nog meer druk op ons toch al overvolle systeem. Daarnaast worden onze zekerheden aan het wankelen gebracht door de economische malaise, de crisis die om zich heen slaat en de talloze (massa)ontslagen.

Hoe ga je om met deze externe factoren, met de uitdagingen op je werk, het verdriet, de continue hoofdpijn, de sociale druk van vrienden, de spanningen in je relatie? Het hectische leven anno 2012 vraagt om innerlijke rust en kalmte. Maar meer nog vraagt het om zelfinzicht en (harts)verbinding. De eerste reactie van een mens onder druk is vaak om zich af te sluiten, om zich terug te trekken in een rol, een harnas of egogedrag. De inhaligheid van bankdirecteuren, de agressie in oorlogsgebieden, de toegenomen spanningen in ons land zijn voorbeelden van angst en egogedrag. Vanuit het ego voel je pijn, verbittering, afgunst, leegte, tekortkomingen en eenzaamheid. Ben je in verbinding met jezelf en je omgeving, dan gun je een ander ook succes, een stukje land of een verblijfsvergunning.

Ieder mens die vanuit zijn hart kan leven, is een inspiratiebron voor zijn omgeving. Ego’s botsen, hartsenergie verbindt. Om te kunnen leven vanuit je hart is het nodig om jezelf te kennen, te weten waar je pijnpunten liggen, hoe je weer oplaadt en wat je mogelijkheden en talenten zijn.

Het chakrasysteem bevat alle informatie van jou als persoon. Een emotionele blokkade uit zich in het gebied van het tweede chakra. Een gestagneerd hartchakra ervaar je in stroeve relaties. Een akelige hoest kan een uiting zijn van het keelchakra. Door je bewust te worden van de wisselwerking tussen de energiecentra in je lichaam en de thema’s in je leven heb je als het ware een kaart in handen waarmee je de dagelijkse uitdagingen het hoofd kunt bieden. Bij ruzies in mijn relatie kan ik de ander de huid vol schelden, maar ik kan ook kijken wat mij zo boos maakt door mezelf te vragen: Welke thema’s worden bij mij geraakt? Welke behoefte heb ik? Op deze manier kom je bij je wezenlijke kern, bij de essentie van jou als persoon. Inzicht in wie je bent en wat je kunt, behoeden je ervoor om jouw innerlijke rotzooi bij een ander neer te leggen. Een makkelijke en rechtstreekse manier tot meer zelfinzicht, erkenning en ontplooiing is je verdiepen in de chakra’s en jouw energiesysteem. Zo maak je jezelf en de wereld een stukje mooier!